PURITY FG Trolley Fluid

PURITY FG Trolley (140)

PURITY™ FG Trolley là loại dầu bôi trơn lớp thực phẩm được sử dụng để bôi trơn các móc treo và hệ thống  thanh truyền trong các hoạt động chế biến thịt.

PURITY FG Trolley có khả năng bảo bệ chống mài mòn, rỉ sét và chảy giọt trong các điều kiện khó khăn nhất trong chế biến thịt. Đây là kết quả của hơn 30 năm kinh nghiệm sản xuất. Sử dụng quy trình HT, Petro-Canada sản xuất các loại dầu gốc trong như pha lê với độ tinh khiết 99.9%, cao nhất trên thế giới. Hoàn toàn không có các tạp chất gây cản trở trong vận hành, các loại dầu gốc trong như pha lê này được tăng cường với các phụ gia bám dính mạnh mẽ và các phụ gia chọn lọc đặc biệt có khả năng kháng oxy hóa, chống mài mòn, chống ăn mòn và tăng tính năng trượt.

Các tiêu chuẩn thực phẩm được phê duyệt:

  • NSF H1
  • Tất cả các thành phần tuân thủ theo FDA 21 CFR 178.3570 – dầu bôi trơn tiếp xúc thực phẩm ngoại ý.
  • Kosher & Pareve bởi Star K
  • Thích hợp hoàn hảo với các kế hoạch HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) và GMP (Good Manufacturing Practice)
  • Được chấp nhận cho sử dụng với các thiết bị sản xuất thực phẩm tại Canada

PURITY FG Trolley (ASTM sequence A&B) (250)

Bao bì: Xô 20L, Phuy 205L

 Tiêu chuẩn kỹ thuật (Technical Data Sheet)