Bearings-1 (954x300) with line
 • Mỡ bôi trơn cho ô tô – Phân loại
 • Sự tương thích giữa các loại mỡ bôi trơn
 • Tra mỡ bôi trơn vào ổ bi
  • Tra thêm mỡ vào ổ bi quá nhiều và quá sớm gây ra những hư hại nhiều hơn bất kỳ yếu tố nào khác. Sự dư thừa mỡ bôi trơn trong hốc ổ bi làm gia tăng ma sát nội, và vì vậy nó làm tăng nhiệt độ ổ bi cao hơn nhiệt độ chảy của mỡ. Điều này sẽ gây ra sự tách dầu bôi trơn (khỏi mỡ), dẫn đến  việc ổ bi bị thiếu bôi trơn.
  • Khoảng thời gian tra mỡ được xác định tùy thuộc vào
   • Mức độ khắc nghiệt của công việc
   • Môi trường
   • Điều kiện của các loại phốt/gioăng
   • Tải trọng va đập
  • Lượng mỡ cần thiết để tra vào ổ bi: có thể sử dụng công thức dưới đây để xác định lượng mỡ cần thiết cho mỗi lần tra mỡ
   • G (gram) = 0.503 x W (chiều rộng của ổ bi – cm) x OD (đường kính ngoài của ổ bi – cm)