oil-analysis-small

Tại sao phải phân tích dầu? Bất cứ một hoạt động nào từ vận chuyển, sản xuất hay hoạt động công trình, chủ sở hữu và người điều khiển thiết bị/máy móc luôn mong muốn có một sự vận hành trơn tru, thiết bị có độ tin cậy cao, có tuổi thọ dài và cuối cùng là chi phí bảo dưỡng thấp.

Thế nhưng, cho dù thiết bị bạn sở hữu có đắt tiền và hoàn hảo đến mấy, nếu dầu bôi trơn không được sử dụng đúng mục đích thì các mong muốn này sẽ khó có thể đạt được. Hoặc nếu cùng một loại thiết bị máy móc nhưng hoạt động trong các môi trường và điều kiện làm việc khác nhau, thì bạn vẫn có thể không nhận được hiệu quả vận hành giống nhau, thậm chí là khác nhau rất nhiều, nếu như giải pháp/chương trình bôi trơn là không thích hợp. Việc phân tích dầu cho phép chúng ta:

 • Đánh giá tình trạng hoặc tuổi thọ của dầu bôi trơn đang sử dụng.
 • Phát hiện và đo lường các chất nhiễm bẩn có hại từ môi trường làm việc hoặc từ chính hoạt động của thiết bị.
 • Đánh giá tình trạng của thiết bị máy móc

Dịch vụ phân tích dầu của chúng tôi tập trung chính vào công việc phân tích dầu nhớt đã qua sử dụng. Đối với một thiết bị, máy móc vận hành cho một ứng dụng nhất định, dầu bôi trơn đóng vai trò như là nhân tố chuyển tải các thông tin phát đi từ thiết bị đó dưới dạng các mảnh mài mòn. 

Có ba phân nhóm chính trong công việc phân tích dầu qua sử dụng:

 1. Phân tích các tính chất của dầu bôi trơn: với mục đích
  • Chính là để xác định tuổi thọ có ích còn lại của dầu bôi trơn
  • Xác định xem loại dầu bôi trơn có được sử dụng đúng hay bị trộn lẫn.
 2. Phân tích tình trạng nhiễm bẩn (các chất nhiễm bẩn gây hại cho dầu & thiết bị)
  • Các chất nhiễm bẩn ngoại lai thâm nhập vào dầu bôi trơn và thiết bị từ môi trường ngoài hoặc được sinh ra từ quá trình vận hành. Chúng có thể là giảm/hỏng chức năng dầu bôi trơn và ảnh hưởng đến độ tin cậy của máy móc.
  • Phân tích dầu cho phép duy trì khả năng kiểm soát chất nhiễm bẩn thông qua việc thiết lập các chỉ tiêu về ngưỡng cho phép (chất nhiễm bẩn).
 3. Phân tích thành phần mảnh mài mòn:
  • Dầu bôi trơn thường là nơi đầu tiên tiếp nhận các mảnh mài mòn này qua việc tiếp xúc với các bề mặt bị ma sát trong quá trình vận hành. Thường xuyên theo dõi và phân tích các mảnh mài mòn này sẽ cho phép người sử dụng thiết bị đánh giá các điều kiện bất thường xảy ra, để có các biện pháp bảo dưỡng hiệu quả và kịp thời trong quá trình vận hành.

***