Lubricants Beyond Today’s Standards.

Công ty TNHH Các Sản Phẩm Dầu và Hóa Chất Đức Thịnh được ủy nhiệm phân phối các sản phẩm dầu nhớt và mỡ bôi trơn của Petro-Canada tại Việt Nam cho các lĩnh vực Vận tải thương mại, Ô tô, Công nghiệp Chế biến thực phẩm, và các lĩnh vực Công nghiệp khác.

Hoạt động chính của chúng tôi là phân phối, cung cấp các sản phẩm dầu bôi trơn chuyên dụng có chất lượng cao, nhằm mang lại hiệu quả trong vận hành cho khách hàng qua việc kéo dài tuổi thọ thiết bị, máy móc, và tiết kiệm chi phí.

Một điểm không kém quan trọng trong hoạt động của chúng tôi là trách nhiệm bảo vệ môi trường sinh thái thông qua việc cung cấp các sản phẩm giúp tiết kiệm năng lượng trong vận hành và giảm ô nhiễm môi trường.

sustainability4 (550x300)
Hero_Duron (1100 with line)