Lubricants Beyond Today’s Standards.

Các sản phẩm có ngưỡng chất lượng và khả năng vận hành được xây dựng trên cơ sở vượt trên các tiêu chuẩn hiện hành.
Cam kết chất lượng lâu dài của Petro-Canada được thể hiện qua các đăng ký:

ISO 9001

ISO 9001 – Tháng 11/1993 Petro-Canada là nhà sản xuất đầu tiên ở khu vực Bắc Mỹ nhận được chứng chỉ ISO 9001. Nó đảm bảo rằng các sản phẩm của Petro-Canada được sản xuất dưới các tiêu chuẩn quản lý chấ lượng chặt chẽ nhất trên thế giới.

ISO/TS 16949

Petro-Canada là nhà sản xuất dầu bôi trơn đầu tiên trên thế giới nhận được chứng chỉ chất lượng nghiêm ngặt ISO/TS 16949 dành cho ngành ô tô. Quy định kỹ thuật này do Nhóm công tác đặc biệt về ô tô Thế giới (IATF – International Automotive Task Force) và Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản (JAMA) ban hành với sự hỗ trợ của Ban kỹ thuật TC 176 (Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng) của tổ chức ISO.

ISO 14001

Petro-Canada nhận được chứng chỉ về quản lý môi trường năm 2003.

ISO 21469

ISO 21469 là thành quả cao nhất đạt được của nhà sản xuất dầu mỡ bôi trơn lớp thực phẩm. Nó chứng tỏ rằng dầu-mỡ bôi trơn được sản xuất trong một môi trường vệ sinh, bao gồm: quy trình sản xuất và nguyên liệu sản xuất an toàn nhất.
Iso 21469 đảm bảo rằng người tiêu dùng được bảo vệ khỏi các tác hại của vần đề nhiễm bẩn thực phẩm với dầu mỡ bôi trơn.