P-C Beaker With HT (200)

CÔNG NGHỆ HT

Các sản phẩm dầu/mỡ bôi trơn của Petro-Canada có lợi thế về sự tinh khiết trong chất lượng và khả năng vận hành. Tất cả đều được bắt đầu với các loại dầu gốc có độ tinh khiết 99.9% trong suốt như pha lê (độ tinh khiết cao nhất trên thế giới) được sản xuất từ quá trình tinh lọc HT có bản quyền của Petro-Canada. Kết quả là một dãy các sản phẩm mang đến khả năng vận hành tối đa cho khách hàng.

Lợi thế của quy trình HT:

  • Giảm thời gian dừng máy không mong muốn của thiết bị máy móc
  • Tiết kiệm chi phí bảo dưỡng
  • Tăng hiệu năng vận hành
OurPromise_BaseOil_revdarkness5 (with line)