chart linePHÂN TÍCH CHỦ ĐỘNG

Phân tích dầu có thể được thực hiện một cách ngẫu nhiên, hoặc sau một chu kỳ sử dụng, hoặc chỉ khi có nghi vấn về một vấn đề kỹ thuật nào đó. Tuy nhiên, việc phân tích dầu có thể (và được khuyến cáo) được thực hiện một cách chủ động thông qua và kết hợp với việc thiết lập các chỉ tiêu về ngưỡng báo động và ngưỡng giới hạn. Các mức ngưỡng chủ động này cho phép người sử dụng nhận biết các điều kiện bất thường và kiểm soát nguồn gốc gây ra mài mòn, các sự cố trong vận hành, và sự xuống cấp của dầu bôi trơn.  Các loại chỉ tiêu/giới hạn dùng để thiết lập ngưỡng chủ động bao gồm:

  • Chỉ tiêu thiết lập dựa trên mục tiêu cần đạt – Loại chỉ tiêu này có thể được áp dụng cho theo dõi các thông số về độ sạch, axit, độ nhiễm nhiên liệu, hàm lượng nước. (Ví dụ chỉ tiêu về độ sạch của hệ thống thủy lực, khi thay đổi thiết lập độ sạch từ ISO 18/15 qua ISO 15/12 có khả năng giúp tăng tuổi thọ hệ thống thủy lực lên đến 02 lần)
  • Giới hạn tuổi thọ – Đây là loại giới hạn dùng để cảnh báo tiến trình thay đổi tuổi thọ dầu nhớt. Các tính chất hóa lý của dầu nhớt thay đổi khi bắt đầu sử dụng. Tốc độ thay đổi nhanh hay chậm tùy thuộc vào điều kiện hoạt động và tình trạng thiết bị. Giới hạn tuổi thọ có thể áp dụng cho các thông số như: độ nhớt, kiềm/axit, độ kháng oxy hóa, phổ nguyên tử của các phụ gia, phổ hồng ngoại
  • Báo động tốc độ thay đổi – ngoài việc theo dõi các thông sốtheo giá trị tuyệt đối, người vận hành còn có thể theo dõi sự thay đổi các giá trị này theo thời gian/hoặc số km sử dụng (ví dụ như hàm lượng mảnh mài mòn thay đổi sau mỗi 100 giờ) . Phương pháp này có thể được áp dụng để theo dõi các thông số về hàm lượng mảnh mài mòn, axit, độ kháng oxy hóa..

***