Hero_Base-Oils (666x300)

CÁC DV HỖ TRỢ KỸ THUẬT CHỦ YẾU:

  • Phân tích dầu và chẩn đoán (thụ động hoặc chủ động theo dõi định hướng của tình trạng thiết bị)
  • Hội thảo và huấn luyện về các vấn đề chuyên môn liên quan đến dầu bôi trơn cho khách hàng.
  • Phác đồ dầu bôi trơn

Để có thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info@ducthinhopc.com.vn