PURITY FG WO – White Mineral Oils

PURITY FG WO15 (140)

PURITY™ FG WO là các loại dầu trắng lớp thực phẩm siêu tinh khiết , chuyên dụng cho lĩnh vực chế biến thực phẩm, dược phẩm, và nông nghiệp.

Các loại dầu PURITY™ WO đạt tất cả các tiêu chuẩn tinh khiết cao nhất trong công nghiệp thực phẩm và thích hợp hoàn hảo với các kế hoạch HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) và GMP (Good Manufacturing Practice). Các loại dầu này được đăng ký chuẩn H1 và 3H bởi NSF; n và u1 bởi Cục Thanh Tra Thực Phẩm Canada (CFIA).

Các tiêu chuẩn thực phẩm được phê duyệt:

 • NSF H1
 • NSF 3H
 • n & u1 của Cục Thanh Tra Thực Phẩm Canada (CFIA) (các loại dầu 10 & 40 đang chờ được phê duyệt)
 • Kosher & Pareve bởi Star K
 • Halal bởi IFANCA (các loại dầu 10 & 40 đang chờ được phê duyệt)
 • Đạt các quy định của FDA (Cục Quản lý Thực Phẩm & Dược Phẩm Hoa Kỳ):
  • CFR 21, Mục 172.878 – dầu khoáng trắng
  • CFR 21, Mục 178.3620 (a) – dầu khoáng trắng
  • CFR 21, Mục 178.3570 (a) – dầu bôi trơn với tiếp xúc thực phẩm ngoại ý
  • CFR 21, Mục 176.170 – Các thành phần của giấy và hộp giấy có tiếp xúc với thực phẩm dạng nước và dạng béo.

Bao bì: Xô 20L, Phuy 205L

Tiêu chuẩn kỹ thuật (Technical data sheet)