PURITY FG Chain Fluids

PURITY FG Chain Fluid Light (140)

PURITY™ FG Chain là các loại dầu bôi trơn xích lớp thực phẩm được sử dụng để cho khả năng bảo vệ lâu bền. Khả năng vận hành của dầu xích PURITY FG Chain là kết quả của hơn 30 năm kinh nghiệm sản xuất. Sử dụng quy trình HT, Petro-Canada sản xuất các loại dầu gốc trong suốt như pha lê với độ tinh khiết 99.9% cao nhất trên thế giới. Hoàn toàn không có các tạp chất gây cản trở trong vận hành, các loại dầu gốc trong như pha lê này được tăng cường với hệ phụ gia chọn lọc đặc biệt, cho khả năng kháng phá hủy cấu trúc dầu do oxy hóa, chống mài mòn, chống ăn mòn. Mạnh mẽ hoạt động trong các môi trường sản xuất thực phẩm ẩm ướt, bám dính tốt lên các bề mặt kim loại, kháng lại sự rửa trôi bởi nước và mất dầu do xịt nước. 

Các tiêu chuẩn thực phẩm được phê duyệt:

  • NSF H1
  • Tất cả các thành phần tuân thủ theo FDA 21 CFR 178.3570 – dầu bôi trơn tiếp xúc thực phẩm ngoại ý.
  • Kosher & Pareve bởi Star K
  • Halal bời IFANCA
  • Được chấp nhận cho sử dụng với các thiết bị sản xuất thực phẩm tại Canada
  • Thích hợp hoàn hảo với các kế hoạch HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) và GMP (Good Manufacturing Practice)

Bao bì: Xô 20L, Phuy 205L

Tiêu chuẩn kỹ thuật (Technical Data Sheet)