PURITY FG COMPRESSOR FLUIDS

PURITY_FG_GEAR_SynFX

PURITY™ FG Compressor là các loại dầu bôi trơn máy nén khí lớp thực phẩm được sản xuất với SynFX™, là công nghệ phụ gia tiến tiến cho khả năng vận hành như một loại dầu nhớt tổng hợp và sự bảo vệ bền lâu.

Các tiêu chuẩn trong thực phẩm được phê duyệt:

  • ISO 21469
  • NSF H1 cho tiếp xúc ngoại ý với thực phẩm
  • Chứng nhận Halal
  • Chứng nhận Kosher Pareve
  • Tất cả các thành phần trong dầu bôi trơn đều tuân thủ theo US FDA 21 CFR 178.3570

Tiêu chuẩn kỹ thuật (Technical Data Sheet)