PURITY FG HEAT TRANSFER FLUID

PURITY_FG_GEAR_SynFX

PURITY™ FG Heat Transfer là các loại dầu truyền nhiệt lớp thực phẩm có công thức giúp giảm chi phí vận hành qua việc giảm tuần suất thay dầu trong vận hành.

Các tiêu chuẩn trong thực phẩm được phê duyệt:

  • NSF HT1
  • Chứng nhận Halal
  • Chứng nhận Kosher Pareve
  • Tất cả các thành phần trong dầu bôi trơn đều tuân thủ theo US FDA 21 CFR 178.3570

Tiêu chuẩn kỹ thuật (Technical Data Sheet)