PURITY FG Seamer-E Fluid

PURITY FG Chain Fluid Light (140)

PURITY™ FG Seamer-E là dầu bôi trơn lớp thực phẩm, liên kết nhũ tương với nước, được sản xuất để sử dụng trong các loại máy ghép mí tốc độ cao, bôi trơn liên tục, nơi mà sự nhiễm bẩn dầu với nước và đường có thể xảy ra .

Nó được thiết kế để bôi trơn các trục tháp chính, các ổ bi, xích, và bánh răng mang lại một kết quả vận hành và trơn tru và hiệu quả.

Các phê duyệt:

  • NSF H1
  • Kosher & Pareve
  • Halal
  • Thích hợp cho sử dụng với Pneumatic Scale Angelus

Tiêu chuẩn kỹ thuật (Technical Data Sheet)