DURATRAN 

Lubricants Beyond Today’s Standards.

pc_qml_fml_l_tm_red_e (35)

Dầu bôi trơn hộp truyền động/hệ thủy lực: DURATRAN™

Họ các sản phẩm dầu bôi trơn hộp truyền động và hệ thủy lực hoạt động dưới các điều kiện làm việc nặng nhọc của máy móc trong lĩnh vực nông nghiệp, khai thác khoáng sản, lâm nghiệp và xây dựng.

Các sản phẩm nàu được sử dụng trong các hệ thống bôi trơn trung tâm cho hộp truyền động, bộ vi sai, thủy lực, cơ cấu truyền lực (PTO), hệ phanh ướt, cơ chế trợ lực tay lái.