Lubricants Beyond Today’s Standards.

pc_qml_fml_l_tm_red_e (35)

Dầu bôi trơn hộp truyền động/hệ dẫn động: PRODURO™

Các sản phẩm dầu bôi trơn hộp truyền động và hệ dẫn động PRODURO™ cho khả năng vận hành trong dãy nhiệt độ rộng trong lĩnh vực xây dựng, khai thác khoáng sản, thủy lực, các bộ hãm phanh ướt và các ứng dụng hệ truyền động cuối.