Lubricants Beyond Today’s Standards.

Dầu bơm chân không SUPER VAC™

SUPER VAC™ là các loại dầu chân không bán tổng hợp của Petro-Canada, được đặc chế để cung cấp khả năng hút chân không cao và hiệu quả vận hành tối đa cho bơm chân không.

Khả năng kháng oxy hóa cao giúp kéo dài tuổi thọ dầu, dưới các đều kiện vận hành tải cao của bơm và nhiệt độ hoạt động nâng cao.

Được chấp nhận sử dụng trong và xung quanh môi trường chế biến thực phẩm, nơi và không có khả năng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Được phê duyệt chuẩn NSF H2