Lubricants Beyond Today’s Standards.

pc_qml_fml_l_tm_red_e (35)

Các sản phẩm mỡ bôi trơn PRECISION™

Các loại mỡ bôi trơn PRECISION của Petro-Canada có tuổi thọ dài, đa dụng, được chế tạo cho mục đích giảm chi phí vận hành của bạn và cho sự bảo vệ dầu dài dưới sự thay đổi lớn của nhiệt độ.

Tại sao nên chọn PRECISION™?

Bảo vệ dài lâu hơn

Kháng lại rửa trôi nước mạnh mẽ

Bảo vệ thiết bị vững vàng trong các vận hành áp lực cao

  • Bảo vệ dưới điều kiện tải trọng cao, vận hành khắc nghiệt
3X Tuổi thọ dài
hơn đến 3X¹

[1] Dựa trên kết quả đo ASTM D3527 về tuổi thọ ổ bi.