greases

Lubricants Beyond Today’s Standards.

pc_qml_fml_l_tm_red_e (35)

Các sản phẩm mỡ bôi trơn có chất lượng cao nhất đã hiện diện trên mọi ngõ ngách trên thếgiới. Cho dù đó là những điều kiện vận hành khó khăn mà các thiết bị cơ giới công trình, các máy móc thiết bị trong nhà máy của bạn đang gặp phải, Petro-Canada luôn có một sản phẩm chuyên dụng cho ngành công nghiệp của bạn

Các dòng sản phẩm mỡ bôi trơn