COMPRO_XL-S_Silver PailLubricants Beyond Today’s Standards.

pc_qml_fml_l_tm_red_e (35)

Các loại dầu máy nén khí

Compro_InductoryParagraph

Dầu máy nén khí COMPRO™ cho thời gian vận hành dài và tin cậy trong các ứng dụng máy nén khí công nghiệp.

Các loại dầu chân không bán tổng hợp SUPER VAC™ của Petro-Canada được đặc chế để cung cấp khả năng hút chân không cao và hiệu quả vận hành tối đa cho bơm chân không.

Điều tạo nên sự khác biệt của các loại dầu máy nén khí của Petro-Canada? 

Kéo dài tuổi thọ dầu và thời gian phục vụ

Vượt trên những tiêu chuẩn vận hành của các nhà sản xuất máy

  • Được chế tạo để vượt trên hầu hết các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của các nhà sản xuất máy

Cung cấp khả năng vận hành lâu dài

” COMPRO™ XL-S 46 là sự bổ sung hoàn hảo cho các tiêu chuẩn phục vụ của chúng tôi”

Gabriele Fiani,
– Giám đốc Kỹ thuật, Cty sản xuất máy nén khí MGF Compressors SRL, Italy

(Đọc nội dung)